Skip to content

ARTISTES NO RESIDENTS A CATALUNYA

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: FINS AL 7 DE JUNY DE 2024

Convocatòria dirigida a artistes i companyies no residents a Catalunya que desitgin participar en la programació de la 31a edició del festival Ciutat Flamenco, que se celebrarà a Barcelona del 17 al 27 d’octubre de 2024.

De totes les propostes rebudes, se seleccionarà una per a realitzar un concert en el marc del festival.

BASES

 • La convocatòria d’artistes estarà oberta fins al 7 de juny de 2024.
 • Aquesta convocatòria té la següent categoria: Formacions i artistes flamencs residents a qualsevol comunitat d’Espanya, excepte Catalunya. 
 • La formació seleccionada realitzarà 1 concert al festival Ciutat Flamenco.
 • Les propostes poden ser de qualsevol formació sempre que el seu eix central sigui la música flamenca: flamenco tradicional, flamenco fusió, espectacles de baile, guitarra, etc.
 • La inscripció es formalitzarà a través del formulari en línia disponible al web www.ciutatflamenco.com (accessible també des d’aquesta pàgina). No es tindran en compte les propostes que no arribin a través del formulari.
 • Cada inscripció haurà de presentar, com a mínim, el nom de la formació, el títol de l’espectacle, una breu descripció, la fitxa artística completa, la trajectòria artística, una fotografia (300ppp), el rider tècnic, un link de vídeo en directe, els links als perfils de xarxes socials i les dades de contacte.
 • Les persones sol·licitants accepten que Ciutat Flamenco distribueixi lliurement, amb caràcter exclusivament promocional, el material aportat a aquesta convocatòria per a la seva campanya de difusió ja sigui de manera directa o a través dels mitjans de comunicació que cobreixin l’esdeveniment.
 • De cada proposta, el jurat valorarà l’originalitat, la qualitat i la viabilitat a l’hora de comercialitzar-la dins del festival.
 • El format de grup haurà de ser com a mínim de 2 persones.
 • La proposta seleccionada es donarà a conèixer públicament entre el 17 i el 21 de juny de 2024.
 • El grup seleccionat rebrà la següent retribució:
  • El líder de projecte: 500€ + IVA
  • Cada integrant de la formació: 300€ + IVA
  • L’organització es farà càrrec de l’allotjament de 4 artistes. Si el grup vol afegir més integrants, l’organització no es farà càrrec de les despeses d’allotjament extra.
 • La retribució màxima per actuació serà de 1.400€ + IVA, si el grup vol afegir més integrants, la retribució màxima no variarà.
 • Per al cobrament d’aquests honoraris, tots els músics que NO siguin autònoms/empresa, seran contractats a través de la Fundació Privada Taller de Músics per a tramitar l’alta en la Seguretat Social en el règim d’artistes. Aquest import estarà subjecte a les retencions d’IRPF i deduccions de cotització corresponents.

  Per als membres del grup que SÍ siguin autònoms/empresa, serà obligatori aportar la documentació que acrediti l’alta en la Seguretat Social vàlida de cada integrant de la formació. A més, hauran d’emetre la corresponent factura, aplicant un 21% d’IVA, en el cas de les empreses, i 10% en el cas dels autònoms (segons es recull a l’apartat 13è dins de l’article 91.U.2 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit).

 • Els sol·licitants es comprometen a assumir els costos de desplaçament, dietes i qualsevol despesa addicional que es pugui ocasionar.
 • En inscriure’s en la present convocatòria, la formació musical confirma la seva disponibilitat per a actuar un dia entre el 17 i el 27 d’octubre de 2024, i es compromet a reservar aquestes dates fins que se li comuniqui si ha estat seleccionada.
 • El concert es realitzarà a Barcelona i es faran un o dos passes durant el mateix dia. En cas que es facin dos passes, cadascun tindrà una durada d’entre 30 i 45 minuts. En cas que es faci un únic passe, tindrà una durada d’entre 60 i 75 minuts. Es disposarà també d’un mínim de 30 minuts per a les proves de so. La formació seleccionada es compromet a complir els horaris marcats per l’organització.
 • La formació seleccionada es compromet a presentar la fitxa tècnica de l’espectacle, en la qual es detallen totes les seves necessitats. Ciutat Flamenco no assumeix responsabilitat per les necessitats tècniques que puguin sorgir després de rebre la fitxa del grup, tret que s’hagin acordat prèviament.

  Ciutat Flamenco facilitarà al grup el material tècnic necessari per a dur a terme el concert, d’acord amb el backline disponible i les característiques tècniques i d’espai del lloc d’actuació.

  Abans de l’actuació, Ciutat Flamenco enviarà el contrarider al grup, i aquest haurà d’ajustar-se al contrarider tècnic i al pla d’escenari proporcionat.

  Els artistes que tinguin requeriments tècnics i de backline especials hauran de negociar les condicions amb l’organització.
 • Les persones integrants de la formació seleccionada autoritzen l’enregistrament en vídeo i la presa de fotografies de la seva actuació a Ciutat Flamenco, tant per a ús de l’organització com dels mitjans de comunicació presents en l’esdeveniment. Aquest material podrà ser utilitzat per promocionar Ciutat Flamenco en diferents formats (web, publicitat, programes de mà…) en la present edició i en les següents.
 • La inscripció en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les seves bases.
 • L’organització es reserva el dret a modificar les bases sense avís previ per causa de força major o necessitats imprevistes.