Skip to content

Avís Legal

TITULARITAT

TALLER DE MÚSICS 
C/ Requesens, 3-5, baixos.
08001 Barcelona 
Tel: 93 443 43 46
[email protected]

El grup que anomenarem de forma genèrica TALLER DE MÚSICS està format per la FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS, amb CIF G63080014, i amb domicili a C/ Requesens, 3-5, baixos, 08001 Barcelona; i TALLER DE MÚSICS ESCOLA DE MÚSICA SL amb CIF B61523122, i amb domicili a C/ Requesens, 3-5, baixos, 08001 Barcelona.

CONDICIONS D’ÚS DEL WEB

1. ACCÉS GENERAL

ciutatflamenco.com és un web d’accés lliure i gratuït per als usuaris d’Internet.

TALLER DE MÚSICS no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats per l’ús indegut del servei.

2. ACCÉS PARTICULAR

No hi ha cap tipus d’accés particular a aquesta pàgina web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb motiu de l’entrada en vigor el 25 de maig de 2018 del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, us facilitem la informació detallada relativa a la política de privacitat i al tractament de les seves dades personals per part de Taller de Músics. En compliment d’aquesta obligació, l’informem del següent: En compliment d’aquesta obligació li informem del següent:

1. RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT

Informem els usuaris de ciutatflamenco.com que la Fundació Privada Taller de Músics, amb domicili al carrer Requesens, 3-5 baixos, 08001 de Barcelona, és l’entitat Responsable del tractament de les dades personals que, d’acord amb la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, els usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

La Fundació Privada Taller de Músics posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’entitat, denominat Gestió d’Usuaris Web.

2. QUINES DADES PERSONALS TRACTEM I COM LES OBTENIM

La Fundació Privada Taller de Músics tracta les dades personals que vostè ens ha facilitat amb anterioritat per a la recepció d’informació sobre les activitats i serveis realitzats per l’entitat, de naturalesa idèntica o similar als que vostè li ha interessat o en els que vostè hagi participat en el passat.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del mateix titular en el moment d’emplenar el formulari on-line i acceptar de forma expressa el mateix.

3. FINALITAT DE LA CREACIÓ, EXISTÈNCIA I MANTENIMENT

Les seves dades seran tractades amb els exclusius fins de poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació i, en el cas que accepti de forma expressa, poder enviar-li informació de les empreses que formen part del grup TALLER DE MÚSICS (TALLER DE MÚSICS ESCOLA DE MÚSICA, SL i FUNDACIÓ PRIVADA TALLER DE MÚSICS).

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza la Fundació Privada Taller de Músics i no seran cedides a cap tercer excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

En conseqüència, per la signatura d’aquesta autorització es faculta a la Fundació Privada Taller de Músics a utilitzar aquestes dades en tots els departaments en els quals aquesta s’organitza.

La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació i/o enviament d’informació segons la seva acceptació prèvia.

Els camps del formulari on-line marcats amb un asterisc són d’obligat emplenament per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació i/o enviament d’informació.

El web ciutatflamenco.com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de Fundació Privada Taller de Músics ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

El web ciutatflamenco.com utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats merament estadístiques per oferir a l’usuari una millor experiència i servei en la navegació. En navegar o utilitzar els nostres serveis, l’usuari accepta l’ús que Taller de Músics fa de les cookies. Per obtenir més informació sobre les cookies i l’ús que es fa d’elles, clica aquí.

Aquestes informacions es capten de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment a cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Se recomienda a los usuarios que deseen desactivar las cookies que consulten los sistemas de ayuda de los navegadores que utilicen.

El web ciutatflamenco.com farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la seva qualitat depèn del titular de les mateixes, per aquest motiu, si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

4. QUINS SÓN ELS SEUS DRETS

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Fundació Privada Taller de Músics estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir-hi, rectificar les inexactes o sol·licitar la seva supressió quan ja no siguin necessàries.

Per a això, pot contactar amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic [email protected].

Si considera que algun dels seus drets no ha estat respectat, vostè podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La prestació del servei d’aquest web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals competents.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

CIUTAT FLAMENCO és una marca registrada a l’Oficina Española de Patentes y Marcas amb el número 3694441, de manera que queda expressament prohibit qualsevol ús, de la mateixa o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui dur a confusió sobre el seu origen o titularitat, per tercers sense prèvia autorització per escrit de Fundación Privada Taller de Músics.

ciutatflamenco.comés un domini registrat per TALLER DE MÚSICS. Aquest domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de CIUTAT FLAMENCO o TALLER DE MÚSICS de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit.

La totalitat d’aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas l’accés a aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors Proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyrighti altres dades identificatives dels drets del TALLER DE MÚSICS o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol tipus obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS

1. RESPONSABILITAT PEL QUE FA AL CONTINGUT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general, i té una finalitat i efectes exclusivament informatius dels nostres serveis i de la nostra activitat empresarial.

TALLER DE MÚSICS s’eximeix de qualsevol responsabilitat pel que fa a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web com a conseqüència de la informació que hi conté, especialment pel que fa a les característiques tècniques de les línies de comunicacions, pròpies o externes.

TALLER DE MÚSICS rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per TALLER DE MÚSICS o no publicada de forma autoritzada per ell sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

2. RESPONSABILITAT PEL QUE FA ALS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB (LINKS)

Els enllaços introduïts a ciutatflamenco.com són de caràcter merament informatiu i, per tant, TALLER DE MÚSICS no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, TALLER DE MÚSICS declina qualsevol tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte, en especial el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

3. RESPONSABILITAT EN EL CAS QUE AQUESTA PÀGINA SIGUI LA DESTINACIÓ DE L’ENLLAÇ INTRODUÏT EN UNA ALTRA PÀGINA

Pel que fa als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc ciutatflamenco.com s’haurà d’atenir a les següents estipulacions:

Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i haurà de constar de forma expressa el seu atorgament.

Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’usuari a la pròpia direcció de ciutatflamenco.com i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit del TALLER DE MÚSICS, la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de ciutatflamenco.com, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus frames(marcs) o crear un browser(navegador) sobre qualsevol de les pàgines del web.

No es donarà cap tipus d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina ciutatflamenco.com.

Si volgués fer constar algun signe distintiu de CIUTAT FLAMENCO, com marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l’autorització per escrit.

El titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de CIUTAT FLAMENCO o TALLER DE MÚSICS.

Es prohibeix, excepte autorització expressa de TALLER DE MÚSICS, donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de CIUTAT FLAMENCO, com a paraula clau (metatagso metanames) per a la recerca de llocs webs realitzada a través de cercadors.

TALLER DE MÚSICS no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de TALLER DE MÚSICS amb el titular d’aquesta pàgina web.

4. RESPONSABILITAT EN ELS ASPECTES TÈCNICS

El TALLER DE MÚSICS no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web de la mateixa manera que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible. TALLER DE MÚSICS no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

5. OBLIGACIÓ DELS USUARIS

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que TALLER DE MÚSICS pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Pel que fa a la navegació, l’usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que en el seu moment estableixi TALLER DE MÚSICS relativa a l’ús del lloc. A aquests efectes, TALLER DE MÚSICS es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

DURADA I MODIFICACIÓ

TALLER DE MÚSICS tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades de forma unilateral, total o parcial. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma en què es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per TALLER DE MÚSICS.

TALLER DE MÚSICS podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre CIUTAT FLAMENCo que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de manera individual a l’usuari per aquest.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei, les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona (Espanya) i la legislació espanyola corresponent.