Skip to content

Artistes residents a Cataluya Bases de la Convocatòria

Aquestes bases corresponen a la convocatòria d’artistes residents a Catalunya que desitgen participar en la programació de la 29a edició del festival CIUTAT FLAMENCO, que tindrà lloc a Barcelona del 20 al 29 de maig de 2022, així com a la 4a edició del festival FLAMENGI, que se celebrarà a Girona del 16 al 27 de novembre de 2022.

De totes les propostes rebudes, se seleccionarà una per realitzar un únic concert en el marc de cada festival.

 • La convocatòria d’artistes estarà oberta del 9 de febrer al 4 de març de 2022, tots dos inclosos.
 • Aquesta convocatòria té la següent categoria: Formacions i artistes flamencs residents a Catalunya. La formació seleccionada realitzarà 2 concerts, un al festival CIUTAT FLAMENCO i un altre al festival FLAMENGI.
 • Les propostes poden ser de qualsevol formació sempre que el seu eix central sigui la música flamenca: flamenco tradicional, flamenco fusió, espectacles de baile, guitarra, etcètera.
 • La inscripció es formalitzarà a través del formulari en línia disponible en la web www.ciutatflamenco.com (accessible també des d’aquesta pàgina). No es tindran en compte els formularis incomplets o presentats fora de termini.
 • Cada inscripció haurà de presentar, com a mínim, el nom de la formació, el títol de l’espectacle, una breu descripció, fitxa artística completa, trajectòria artística, una fotografia (300ppp), rider tècnic, un link de vídeo en directe, links als perfils de xarxes socials i dades de contacte.
 • Les persones sol·licitants accepten que CIUTAT FLAMENCO i FLAMENGI distribueixin lliurement, amb caràcter exclusivament promocional, el material aportat a aquesta convocatòria per a la seva campanya de difusió ja sigui de manera directa o a través dels mitjans de comunicació que cobreixin l’esdeveniment.
 • De cada proposta, el jurat valorarà l’originalitat, la qualitat i la viabilitat a l’hora de comercialitzar-la dins del festival.
 • El format de grup haurà de ser com a màxim de 5 persones i amb un mínim de 3 persones.
 • La proposta seleccionada es donarà a conéixer públicament l’11 de març de 2022.
 • El grup seleccionat per a actuar rebrà la següent retribució per festival:
  • El líder del projecte: 500€ + IVA
  • La resta d’integrants de la formació: 300€ + IVA cadascun.
  • Les despeses de desplaçaments, allotjament i manutenció d’artistes aniran a càrrec dels artistes.
 • Serà obligatori aportar la documentació que acrediti l’alta en la Seguretat Social de cada integrant de la formació, així com la factura corresponent. Els sol·licitants es comprometen a assumir els costos de desplaçament, dietes i qualsevol despesa addicional que es pugui ocasionar.
 • En inscriure’s en la present convocatòria, les formacions musicals confirmen la seva disponibilitat per a actuar un dia entre el 20 i el 29 de maig de 2022 per al CIUTAT FLAMENCO i entre el 15 i el 21 de novembre per al FLAMENGI, i es comprometen a reservar aquestes dates fins que se’ls comuniqui si han estat seleccionades.
 • Els concerts es realitzaran a Barcelona i Girona i es faran un o dos passes dins del mateix dia. En cas que es facin dos passes, casdascun tindrà una durada d’entre 30 i 45 minuts. En cas que es faci un únic passe, tindrà una durada d’entre 60 i 75 minuts. Es disposarà també d’un mínim de 30 minuts per a les proves de so. La formació seleccionada es compromet a complir els horaris marcats per l’organització.
 • La formació seleccionada també es compromet a utilitzar el backline i els equips de so que proporcionarà l’organizació de CIUTAT FLAMENCO i FLAMENGI, que tindran en compte el rider tècnic de la proposta seleccionada.
 • Les persones integrants de la formació seleccionada autoritzen l’enregistrament en vídeo i la presa de fotografies de la seva actuació en CIUTAT FLAMENCO i FLAMENGI, tant per a ús de l’organització com dels mitjans de comunicació presents en l’esdeveniment. Aquest material podrà ser utilitzat per promocionar CIUTAT FLAMENCO i FLAMENGI en diferents formats (web, publicitat, programes de mà…) en la present edició i les següents.
 • La inscripció en aquesta convocatòria suposa l’acceptació de les seves bases.
 • L’organització es reserva el dret a modificar les bases sense avís previ per raons de causa major i/o necessitats imprevistes.