JIrun90158b

 

CONFERÈNCIA “Enseñar y aprender con el cine flamenco”

 Es centrarà bàsicament en una revisió de la presència del flamenco al cinema, entenent a aquest com un material de suport didàctic. En aquest sentit, es posarà l’accent principalment en els principals títols de pel·lícules amb representació flamenca, de tal manera que el professorat i alumnat de flamenc tingui recursos de documentació audiovisual als quals
dirigir-se.

Per a això, segmentarem la nostra xerrada segons una prèvia classificació de la didàctica de les representacions flamenques en el discurs cinematogràfic i que, des del nostre punt de vista, podria dividir-se en:

  1. El cinema amb representació flamenca com a complement per a una didàctica del fenomen musical flamenco.
  2. El cinema amb representació flamenca com a complement per a una didàctica de les assignatures obligatòries de currículum oficial: Llengua Literatura, Ciències Socials, Música, etc.
  3. El cinema amb representació flamenca com a complement per a una didàctica de les àrees transversals: Educació en valors, Educació per a la Cooperació i Desenvolupament dels Pobles, Educació Cívica, Educació per a la Salut, Educació Sexual…

La idea és, per tant, partir de les imatges cinematogràfiques on el flamenco és representat per a aproximar-nos a una didàctica que permeti, en les diferents àrees educatives, treballar amb tals recursos. La pluralitat d’àmbits amb els quals es relaciona i en els quals es manifesta el flamenco a la pantalla cinematogràfica, fan d’aquest un mitjà inestimable per al desenvolupament de capacitats i el tractament de continguts que no són exclusivament propis de l’univers flamenco, sinó que afecten el coneixement de diferents matèries, afavorint la formació integral de l’alumne. En aquest sentit, ens acostarem a les imatges flamenques no només com a recurs educatiu d’una didàctica del flamenco en si, sinó com a font horitzontal que permet el seu ús en altres matèries.

D’aquesta manera, l’hora de conferència es planteja com una exemplificació pràctica de les diferents possibilitats educatives que permeten les representacions flamenques en el discurs fílmic. En aquest sentit, proposo una compilació d’escenes cinematogràfiques on la representació flamenca doni suport a discussions sobre mètodes educatius i didàctiques plantejades sobre la base de l’esquema anterior.

Uso de cookies

Utilizamos cookies en este sitio web para mejorar tu experiencia de usuario. Si sigues navegando o haces clic en cualquier enlace, estás dando tu consentimiento para que las utilicemos y también a nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies